В този сайт може да се рекламира само БИРА!
Защото така.

Манa-манa

 

Л У Д О С Т
[кратка книга]

 

 

 

 Числото на гърба на тази книга е моето уважение към Отговора.
[Благодаря ти, бате Адамс. Ние все някога ще открием въпроса]

Юзефул линкс! А защо авторът се крие? Авторски права!!!